Konkurs „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie – Edycja 2021”

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, w trakcie wideokonferencji pn. "Rodzina – wartość i zadanie" ogłosił konkurs „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie – Edycja 2021”.

Konkurs jest skierowany do gmin z terenu Wielkopolski. Zgodnie z przyjętym regulaminem, „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie” to gmina podejmująca działania z zakresu wsparcia i pomocy rodzinom, które przynoszą istotne efekty dla społeczności lokalnej. Zgłoszenia danej gminy do Konkursu dokonać  może gmina (będąca wnioskodawcą, jak również inna gmina) oraz organizacje pozarządowe. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2021 r.

Zgłoszenie musi zawierać wypełniony formularz, ankietę oraz opracowanie pisemne, sporządzone przez gminę, zawierające długofalową strategię działań podejmowanych w ramach polityki prorodzinnej oraz zainicjowanych przez gminę w okresie od momentu ogłoszenia konkursu do dnia złożenia wniosku. Część opisowa nie powinna przekraczać 4 stron formatu A4. Formularz, ankietę i opracowanie pisemne należy przesłać w formie elektronicznej na adres: radarodziny@poznan.uw.gov.pl oraz w wersji papierowej na adres Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. Wyboru Laureata konkursu dokona Wojewoda Wielkopolski po otrzymaniu rekomendacji Komisji Konkursowej.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu, który wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieszony jest poniżej.

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 25.05.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 25.05.2021 - 13:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.12.2021 - 08:30