Konkurs na szkolny projekt edukacyjny

Konkurs na szkolny projekt edukacyjny w zakresie promocji wartości rodziny

Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty zapraszają szkoły podstawowe do udziału w konkursie na najlepiej przygotowany i zrealizowany szkolny projekt edukacyjny w zakresie promocji wartości rodziny.

Celem Konkursu jest promocja wartości rodzinnych wśród społeczności szkolnych. Projekt edukacyjny powinien dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów, wykraczać poza te treści, czyli mieć charakter interdyscyplinarny i realizować program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. Realizacja Projektu powinna obejmować całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:

Karolina Piotrowska - Doradca Wicewojewody Wielkopolskiego
nr tel. 61 854 11 02
adres email: karolina.piotrowska@poznan.uw.gov.pl

Autor: Karolina Piotrowska
Data utworzenia: 27.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.03.2018 - 10:21
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2018 - 10:06