Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
19.06.2019 - 14:43 strona: zaktualizowano Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Dawid Politowski
19.06.2019 - 14:40 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie nr 218/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2019 r.. Dawid Politowski
19.06.2019 - 14:39 zarzadzenie: dodano Zarządzenie nr 218/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2019 r.. Dawid Politowski
19.06.2019 - 14:28 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 83/19 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Dawid Politowski
19.06.2019 - 14:28 strona: zaktualizowano Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Dawid Politowski
19.06.2019 - 14:26 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie nr 471/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Dawid Politowski
19.06.2019 - 14:25 zarzadzenie: dodano Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 83/19 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Dawid Politowski
19.06.2019 - 14:20 strona: zaktualizowano Gabinet Wojewody. Dawid Politowski
19.06.2019 - 13:22 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat rawicki - od 25.06.2019 do 15.07.2019. Dawid Politowski
19.06.2019 - 13:19 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego polegającej na budowie ośrodka radiokomunikacyjnego.... Dawid Politowski
19.06.2019 - 13:07 strona: zaktualizowano Gabinet Wojewody. Dawid Politowski
19.06.2019 - 13:00 wydarzenie: zaktualizowano Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży . Anna Czuchra
19.06.2019 - 13:00 wydarzenie: zaktualizowano Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży . Anna Czuchra
19.06.2019 - 12:58 wydarzenie: dodano Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży . Anna Czuchra
19.06.2019 - 12:47 strona: zaktualizowano Harmonogram. Dawid Politowski
19.06.2019 - 12:46 przetarg: zaktualizowano Wykonanie prac wykończeniowych na II i IV piętrze w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy pl. Wolności 17. Dawid Politowski
19.06.2019 - 09:50 wydarzenie: zaktualizowano Uroczyste otwarcie żłobka miejskiego w Wągrowcu. Anna Czuchra
19.06.2019 - 09:50 wydarzenie: zaktualizowano Spotkanie wojewodów w Warszawie. Anna Czuchra
19.06.2019 - 09:50 wydarzenie: zaktualizowano 30. rocznica wyborów 4 czerwca. Anna Czuchra
19.06.2019 - 09:30 strona: zaktualizowano Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego we wrześniu 2018 r.. Dawid Politowski

Strony