Rekrutacja do XX edycji Programu Wolontariat w WUW

Zostań wolontariuszem w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Oferty pracy dla wolontariuszy XX edycja Programu "Wolontariat W WUW"
1  Wydział Finansów i Budżetu - Oddział Postępowania Mandatowego FB/1/17
2  Wydział Infrastruktury i Rolnictwa - Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej dot. Dróg, Gospodarki Wodnej, Kolei, Terenów Zamkniętych IR/2/17
3  Wydział Infrastruktury i Rolnictwa - Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi IR/3/17
4  Biuro Organizacyjno-Administracyjne - Oddział Archiwum Zakładowego OA/4/17
5  Biuro Organizacyjno-Administracyjne - Oddział Obiegu Dokumentów OA/5/17
6  Biuro Obsługi i Informatyki - Oddział Administrowania OI/6/17
7  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Oddział Programów PS/7/17
8  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej PS/8/17
9  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Legalizacji Pobytu SO/9/17
10  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Organizacyjny i Nadzoru SO/10/17
11  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Legalizacji Pobytu i Obsługi Klienta SO/11/17
12  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Obywatelstwa i Legalizacji Zatrudnienia SO/12/17
13  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Logistyki ZK/13/17
14  Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim ZN/14/17

Jeśli jesteś:

 • studentem
 • absolwentem studiów wyższych
 • doktorantem
 • słuchaczem studium policealnego

I chcesz:

 • zdobyć doświadczenie zawodowe
 • poznać specyfikę pracy w administracji rządowej
 • spotkać się i pracować z ciekawymi ludźmi

Program "Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim" to ciekawa forma praktyk, która pozwoli Ci zdobyć doświadczenie zawodowe wysoko cenione przez pracodawców.

Uczestnictwo w programie to szansa na:

 • zapoznanie się ze specyfiką pracy urzędów administracji rządowej
 • zdobycie cenionego przez pracodawców doświadczenia zawodowego
 • wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie kształcenia
 • wykazanie się własną inicjatywą i kreatywnością podczas wykonywania powierzonych zadań

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zdecydować się na:

 • wolontariat 3-miesięczny
 • wolontariat 5-miesięczny

Wolontariusze w ramach pracy w urzędzie wykonywać będą określone zadania od 15 do 20 godzin tygodniowo.
Osoby uczestniczące w programie będą miały możliwość indywidualnego ustalenia, w porozumieniu ze swoim opiekunem, godzin, w których wykonywać będą świadczenia na rzecz Urzędu.
Każdy wolontariusz otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w programie.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w wolontariacie znajdują się w   Regulamin wolontariatu XX edycja

Osoby zainteresowane udziałem w XX edycji programu "Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim" prosimy o przesłanie CV oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego do programu drogą elektroniczną na adres e-mail: wolontariat@poznan.uw.gov.pl (z podaniem w temacie nr ref. ogłoszenia) do dnia 19 marca 2017 r.
Jedna osoba może przesłać zgłoszenie na nie więcej niż 5 ofert.
W kolejnym etapie rekrutacji z wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, w wyniku których wyłonieni zostaną uczestnicy XX edycji programu.
Rozpoczęcie XX edycji programu "Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim" planowane jest na 6 kwietnia br.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem telefonu 61 854 19 91.

Autor: Tomasz Mysłowski
Data utworzenia: 04.10.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.03.2017 - 07:29