Sposób uiszczania opłat

Opłatę paszportową wpłaca się na konto:

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  61-713 Poznań
  al. Niepodległości 16/18
  nr konta 70101014690000392231000000
  z dopiskiem "opłata paszportowa".

Na druku przelewu lub wpłaty w miejscu „nazwa zleceniodawcy/wpłacającego” należy podać imię, nazwisko i adres osoby dla której ma zostać wydany dokument paszportowy. W przypadku przelewu internetowego w tytule przelewu należy wpisać „opłata paszportowa dla …." (imię, nazwisko i adres wnioskodawcy).

Opłatę paszportową można uiścić:

 • kartą płatniczą lub w systemie „PayByNet” w informacji Oddziału Paszportów (sala A) bez ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych,
 • w kasie ajencji BZ WBK przy pl. Wolności 17 uiszczając opłatę manipulacyjną.
Autor: Joanna Gała
Data utworzenia: 24.03.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.12.2016 - 10:07