Sprawozdanie z realizacji Planu działalności urzędu za 2020 rok