Sprawozdanie z realizacji Planu działalności urzędu za 2021 rok