Sprostowania i odpowiedzi

Wobec nieścisłych, mogących wprowadzić w błąd informacji podawanych przez redakcję „Gazety Wyborczej” informuję, że prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Weterynaryjną stały monitoring zanieczyszczeń i kontrola żywności w gotowych produktach spożywczych dają podstawy do jednoznacznego stwierdzenia, iż żywność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Strony