Sprostowania i odpowiedzi

Nasz Rynek

21-11-2012

Szanowny Pan
Redaktor Naczelny
Piotr Kalusiński
„Nasz Rynek”

 

Szanowny Panie Redaktorze!

Proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule „Marszałkowa dotacja” opublikowanym 6 listopada 2012 r. ma stronach „Naszego Rynku”.
 

Wobec nieścisłych, mogących wprowadzić w błąd informacji podawanych przez redakcję „Gazety Wyborczej” informuję, że prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Weterynaryjną stały monitoring zanieczyszczeń i kontrola żywności w gotowych produktach spożywczych dają podstawy do jednoznacznego stwierdzenia, iż żywność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Strony