Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rok temu - 14 lutego 2017 r. Rząd RP przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej główny cel to wzrost zamożności Polaków. Zakłada ona m.in., że przeciętny dochód gospodarstw domowych do 2020 r. ma wzrosnąć do 76-80 proc. średniej UE, a do 2030 r. zbliżyć się do poziomu unijnej średniej. 

Istotna część Strategii dotyczy wzrostu innowacyjności Polski, reindustrializacji, a także zrównoważonego rozwoju kraju, realizowanego z uwzględnieniem interesu mniejszych miast oraz wsi. Do 2020 r. na realizację wszystkich celów rozwojowych Strategii ma być zaangażowanych około 1,5 bln zł po stronie sektora publicznego(krajowego i zagranicznego) oraz ponad 0,6 bln zł w ramach inwestycji prywatnych.

Strategia obejmuje działania do roku 2020, ale daje również perspektywę do roku 2030. Strategia przewiduje 185 projektów strategicznych i flagowych. Jej realizację opisują 72 wskaźniki, a w sumie jest to 705 działań różnych instytucji. Wśród projektów strategicznych w zakresie legislacji i otoczenia prawnego przedsiębiorstw, został przygotowany pakiet 100 zmian dla firm, którego duża część już weszła w życie. Kluczowe znaczenie w obszarze prawa gospodarczego ma Pakiet Konstytucja Biznesu, której rdzeniem jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców. Jeśli chodzi - o zaplanowane w Strategii - projekty flagowe, to w ich efekcie mają powstać produkty lub usługi istotne dla dalszego rozwoju gospodarki.

Przykładowo w ramach programu Elektromobilność zakłada się produkcję pojazdów o napędzie elektrycznym oraz rozwój infrastruktury niezbędnej dla tego typu pojazdów, co m.in. pozwoli na rozwój ekologicznego transportu publicznego w polskich miastach (projekty: E-bus i Samochód elektryczny).

Projekt Batory ma służyć odnowie przemysłu stoczniowego poprzez m.in. przesunięcie produkcji w kierunku projektów innowacyjnych - m.in. projektowania i budowy jednostek pływających i konstrukcji morskich. Projekt Żwirko i Wigura stawia na rozwój usług w oparciu o wykorzystanie dronów. Autorzy Strategii są zdania, że duży potencjał istnieje również w obszarze nowoczesnych rozwiązań na rzecz zdrowia - nowoczesna aparatura medyczna (m.in. polski robot medyczny), zaawansowane leki generyczne i biopodobne (projekt Centrum Rozwoju Biotechnologii).

Zapoznaj się ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 13.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.02.2018 - 09:32