Szkody 2011

Informacja Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez susze, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w 2011 r.

Autor: Zbigniew Król
Data utworzenia: 18.05.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.06.2012 - 23:02