Szpitalne oddziały ratunkowe

Szpitalny oddział ratunkowy jest komórką organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, stanowiącą jednostkę systemu PRM, która udziela świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie o PRM.
                 
Organizację oraz funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2015 poz. 178 t.j.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2013 poz. 1520).
                 
Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami szpitalny oddział ratunkowy organizuje się w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym znajdują się co najmniej: oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Rozmieszczenie SOR w województwie wielkopolskim:

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 14.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2017 - 14:25