Jesteś tutaj

Urząd Wojewódzki

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
NIP 778 10 12 911, REGON 000514331

Delegatury urzędu:
Kaliszu
Koninie
Lesznie
Pile

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Oddział Zdrowia 
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Poznań 61-863
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Wielkopolskim

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Poznań 61-863

***

Ważne telefony w urzędzie

Godziny przyjęć klientów

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

Elektroniczna skrzynka podawcza

***

Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP
/cya0y842lb/wuweu

***

Godziny przyjęć klientówGodziny otwarcia
al. Niepodległości 16/18:
poniedziałek w godzinach od 9.30 do 16.00,
wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8.15 do 15.15.

Oddział Paszportów:
poniedziałek, czwartek 9:30 - 17:00
wtorek, środa, piątek 8.15 - 15.15

Oddział ds. Cudzoziemców
Legalizacja pobytu cudzoziemców:
poniedziałek 9.30-18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8.15 do 15.15.
Zezwolenia na pracę, wpis zaproszenia do ewidencji, pobyt obywatela Unii Europejskiej:
poniedziałek, czwartek w godzinach od 9.30 do 15.15,
wtorek, środa, piątek w godzinach od 8.15 do 15.15.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Wielkopolskim

poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 – 15:15

***

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

Każdy klient ma prawo złożyć skargę i wniosek, w tym także z zakresu funkcjonowania urzędu.

Pisemne skargi i wnioski należy składać na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
wuw@poznan.uw.gov.pl

Ponadto skargi i wnioski przyjmują:

Wojewoda i wicewojewoda
w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika w Punkcie Obsługi Klienta (kontakt: pokój 021 i 022 budynek B, tel. 61 854 17 74, 61 854 19 17,
e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl).

Dyrektor generalny urzędu, dyrektorzy oraz kierownicy innych komórek
organizacyjnych urzędu, a w przypadku ich nieobecności osoby przez nich wyznaczone
w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00.

Pracownicy urzędu
w poniedziałek w godzinach od 9.30 do 16.00,
w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.15 do 15.15.

w godzinach popołudniowych:
pracownicy w Punkcie Obsługi Klienta
w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00 (pokój nr 021 i 022 w budynku B).

Zgodnie z § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi  i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (Dz. U. Nr 5 poz. 46).

Autor: Elżbieta Cierniak, Patrycja Bura
Data utworzenia: 17.05.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.04.2015 - 11:37