Uzgadnianie wyznaczonych tras

Uzgodnienie trasy pielgrzymki na terenie województwa
Podstawa prawna:

Art. 16 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ((Dz. U. z 2018 r. poz. 380 ze zm.).

Ważne informacje:

Podanie należy złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem z korzystania drogi w sposób szczególny.
Do podania należy załączyć szczegółowy przebieg proponowanej trasy.

 Komunikat wojewody śląskiego w sprawie „sezonu pielgrzymkowego” na rok 2016.

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Stanowisko ds. Komunikacji, Transportu i Gospodarki
al. Niepodległości 16/18
budynek C, III piętro, pok. 334
tel.: 61 854 14 98      

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 18.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.07.2012 - 13:14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.05.2019 - 11:32