"Radosna szkoła" - wyniki

Treść archiwalna

Szanowni Państwo

Informuję, iż zakończył pracę Zespół oceniający wnioski złożone przez organy prowadzące w odniesieniu do szkół filialnych, w ramach realizacji Rządowego programu Radosna szkoła. Na podstawie § 9 ust. 3 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915 ze zmianami) ogłaszam listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach.

Z przyznanej dla województwa kwoty rozdysponowano 2 775 540,00 zł co pozwoli na sfinansowanie 54 wniosków

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 05.03.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:11