Wicewojewoda

26 marca 2019 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Anetę Niestrawską na stanowisko wicewojewody wielkopolskiego.

 1. Wicewojewoda Wielkopolski, zwany dalej „wicewojewodą”, bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla:
  1. Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
  2. Wydziału Polityki Społecznej;
  3. Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości;
  4. Wydziału Spraw Cudzoziemców;
  5. Wydziału Spraw Obywatelskich;
  6. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim;
  7. Państwowej Straży Łowieckiej.
 2. Wicewojewoda sprawuje ponadto bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
  2. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
  3. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
  4. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;
  5. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  6. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
  7. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 3. Wicewojewoda bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu, jednostki organizacyjnej podporządkowanej wojewodzie.

e-mail: sekretariat.wicewojewody@poznan.uw.gov.pl

Status prawny wicewojewody:

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 26.03.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.03.2019 - 12:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.06.2019 - 10:56