Informacja ze spotkania z 24 stycznia 2017 r.

Treść archiwalna

We wtorek, 24 stycznia br., odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Rady Rodziny działającej przy Wojewodzie Wielkopolskim. Podczas spotkania ustalony został harmonogram działań na 2017 rok zawierający szereg inicjatyw służących realizacji założeń polityki prorodzinnej.

Głównym zadaniem Rady Rodziny jest zgłaszanie propozycji działań prorodzinnych dla województwa wielkopolskiego, tworzenie rekomendacji dla samorządów w zakresie polityki prorodzinnej a także  promocja rodziny.

Rada Rodziny chce zwrócić uwagę na ważne ze społecznego punktu widzenia kwestie – zagadnienia dotyczące polityki senioralnej, rozwiązań mających na celu ułatwienie funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych a także edukacji prorodzinnej i profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania omówiony został również regulamin konkursu oraz ankieta zgłoszeniowa do konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”, w ramach którego Rada Rodziny dokonuje rekomendacji gmin które najpełniej realizują założenia polityki prorodzinnej.

Autor: Karolina Piotrowska
Data utworzenia: 26.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 14:30