Konferencja naukowa „Polityka senioralna w Wielkopolsce”

Treść archiwalna

12 kwietnia br. w Wągrowcu odbyła się konferencja naukowa „Polityka senioralna w Wielkopolsce”. Konferencję otworzyli Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, Elżbieta Bojanowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz burmistrz Wągrowca Krzysztof Poszwa. Podczas konferencji poruszone zostały kwestie m.in. rządowych programów na rzecz osób starszych oraz dobrych praktyk w działaniach realizowanych w samorządach.

- Wicewojewoda Wielkopolski zaznaczyła, że podstawą skutecznej polityki prorodzinnej jest zapewnienie wsparcia również osobom starszym.

W czasie konferencji omówione zostały działania w ramach rządowych programów: „Senior+”, „Bezpieczny i aktywny senior” oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Na temat dobrych praktyk w ramach samorządowej polityki senioralnej opowiedział burmistrz miasta Wągrowca Krzysztof Poszwa. Udział w konferencji wzięły również - dr. hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis i dr. hab. n. med. Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel – które przybliżyły tematykę problemów i prognoz rozwoju geriatrii w skali krajowej jak i wojewódzkiej. Dyskusję poprzedziło wystąpienie Magdaleny Piaszczyńskiej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, która zaprezentowała uczestnikom konferencji najczęstsze zagrożenia, z którymi zmagają się osoby starsze i sposoby radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta BojanowskaOd lewej stoją prof. Katarzyna Wieczorowska - Tobis, burmistrz miasta Wągrowca Krzysztof Poszwa i wicewojewoda wielkopolski Marlena MalągOd lewej  siedzą podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska burmistrz miasta Wągrowca Krzysztof Poszwa, prof. Katarzyna Wieczorowska - Tobis  przemawia zaś wicewojewoda wielkopolski Marlena MalągUczestnicy konferencji słuchają wystapienia wicewojewodyOd lewej siedzą przy stole konferencyjnym zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Ewa Matecka, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, burmistrz miasta Wągrowca Krzysztof Poszwa

Autor: Karolina Piotrowska
Data utworzenia: 13.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 14:37