Oświadczenie Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim

Treść archiwalna

W sobotę, 24 września 2016 roku, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, podczas Festynu Rodzinnego „Wielkopolska stawia na rodzinę” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, uhonoruje wielkopolskie rodziny wielodzietne Medalem im. Witolda Celichowskiego jako wyraz uznania za imponującą postawę rodzicielską.

Jako Rada Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim chcemy podkreślić, że docenianie rodzin, szczególnie wychowujących większą liczbę dzieci, ma obecnie wyjątkowe znaczenie; podobnie jak otoczenie rodziny ochroną, bowiem to w rodzinach przychodzimy na świat, wzrastamy i jesteśmy kształtowani. To rodzina jest gwarantem solidarności międzypokoleniowej, przekazywania tradycji, tożsamości narodowej i miejscem socjalizacji.

Z głębokim zaniepokojeniem przyjmujemy, zatem, każdą próbę przedefiniowania rodziny. Każdą próbę niewłaściwego używania słowa „rodzina”. Zdecydowanie przeciwko temu protestujemy!

Rodziny nie trzeba od nowa definiować, bowiem zdefiniowała się sama przed wiekami jako wspólnota kobiety i mężczyzny, jako miejsce przychodzenia na świat ich dzieci. Jest pierwszą wspólnotą, jaka pojawiła się w dziejach ludzkości, zanim jeszcze powstało państwo. Nie jest, zatem, zasadne definiowanie jej na nowo. Na jej straży stoi Konstytucja RP, która w rozdziale 1., artykule 18. stanowi, że „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

Rada Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim
Marlena Maląg – przewodnicząca Rady Rodziny, Wicewojewoda Wielkopolski
Katarzyna Kierstein-Pietrzak
Magdalena Kwiatkiewicz
Elżbieta Lachman
dr hab. Michał Michalski
prof. Jan Paradysz
dr Krzysztof Szwarc
Czesław Szymoniak
Małgorzata Tadrzak-Mazurek
dr Paweł Wosicki
Szymon Wytykowski

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 22.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.02.2018 - 07:30