Sympozjum „Profilaktyka, rozpoznanie przyczyn i leczenie niepłodności”

Treść archiwalna

21 października br. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann otworzył sympozjum „Profilaktyka, rozpoznanie przyczyn i leczenie niepłodności”. Debata została objęta patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. To wspólna inicjatywa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Witając uczestników, wojewoda zwrócił uwagę na jedno z założeń Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, czyli zapis dotyczący zdrowia prokreacyjnego. - To kolejny element rządowych działań, które mają wymiar społeczny - mówił wojewoda.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, mówiąc o konieczności poprawy sytuacji demograficznej w kraju, zaprosiła na kolejne wydarzenia w WUW promujące programy prorodzinne, w tym poświęconą rodzinie konferencję w grudniu.

Prelegenci, wśród których znaleźli się profesor Janusz Gadzinowski, kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej w Poznaniu i Wojewódzki Konsultant Neonatologii, a także amerykański lekarz i naukowiec profesor Joseph Stanford, poruszyli medyczne aspekty związane z profilaktyką niepłodności oraz jej leczenia przyczynowego, w tym naprotechnologii.

Foto: Joanna Szczechowska

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 24.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 29.03.2017 - 07:40