Wydarzenia bieżące

Znamy laureatów organizowanego przez Głos Wielkopolski plebiscytu „Nauczyciel na medal”. W uroczystej gali wręczenia nagród uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który objął patronat honorowy nad wydarzeniem.

Prezydent RP Andrzej Duda złożył w Kościanie hołd powstańcom wielkopolskim. W wizycie głowie państwa towarzyszył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z ministrem Joachimem Brudzińskim, wiceministrem Pawłem Szefernakerem, jak również z kierownictwem resortów: finansów, służby cywilnej, edukacji narodowej, cyfryzacji, uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Pod koniec listopada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczął kontrolę Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Wojewoda Zbigniew Hoffmann zapowiada, że działania WIOŚ-u mają charakter prewencyjny ze względu na problem smogu, z którym boryka się stolica Wielkopolski. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, gospodarki odpadami i ochrony przed hałasem.

Wojewoda wielkopolski odczytuje dokument. Po lewej poseł Witold Czarnecki.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann po raz ostatni przed zakończeniem kadencji przewodniczył obradom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia omówiony został projekt stanowiska WRDS w sprawie podkreślenia znaczenia i roli zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego dla historii Rzeczypospolitej Polskiej.

Strony