Decyzja w sprawie trasy Rokietnica-Wronki wydana

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla linii kolejowej Poznań Główny - Szczecin Dąbie na odcinku Rokietnica-Wronki. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, który uprawnia do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Modernizacja linii kolejowej nr 351 (E59) ma na celu osiągnięcie parametrów techniczno-eksploatacyjnych umożliwiających przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 160 km/h i pociągów towarowych do 120 km/h oraz zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje w szczególności budowę, przebudowę lub remont układu torowego wraz z odwodnieniem, obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów i przepustów), przejazdów drogowych, peronów wraz z małą architekturą, sieci i urządzeń: elektroenergetycznych, trakcyjnych, teletechnicznych oraz sterowania ruchem kolejowym. 

- Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione interesem społecznym i gospodarczym związanym z podwyższeniem prędkości pociągów, zwiększeniem udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu i zastosowaniem nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w szczególności zdalnego sterowania z możliwością współpracy z systemem ERTMS. To spowoduje zwiększenie interoperacyjności kolei oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowych - tłumaczy wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Jednocześnie projekt „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie” jest współfinansowany ze środków programu Connecting Europe Facility (CEF).

Zgodnie ze stanowiskiem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod względem technicznym istnieje możliwość włączenia w przyszłości linii kolejowej nr 368 relacji Szamotuły-Międzychód do zmodernizowanej linii kolejowej E59 Poznań Główny - Szczecin Dąbie. 

Wojewoda siedzi przy biurku. Na stole przed nim leżą dokumenty.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 05.07.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 05.07.2018 - 10:20