Dofinansowanie zakupu sprzętu dla strażaków z powiatu słupeckiego

Kamera do poszukiwań podwodnych z własnym napędem, pilarki do drewna, motopompy – to tylko niektóre z planowanych zakupów jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej z  powiatu słupeckiego. Dziś wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył komendantom jednostek straży pożarnej umowy na dofinansowanie inwestycji.

Nowy sprzęt o wartości ponad 40 tys. zł trafi do jednostek OSP w Kąpieli, Powidzu oraz Komendy Powiatowej PSP w Słupcy. Środki finansowe na doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii pochodzą z budżetu WFOŚiGW.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 03.10.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.10.2019 - 17:17