Europejski dzień numeru alarmowego 112. Operatorzy wyróżnieni

Z okazji obchodzonego dziś Europejskiego Dnia Numeru 112, wiceminister Tomasz Zdzikot wyróżnił operatorów, którzy pracują w Centrach Powiadamiania Ratunkowego. W spotkaniu uczestniczył także wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas spotkania zaprezentowane zostały badania oraz statystyki dotyczące funkcjonowania numeru 112.

- Numer 112 służy do ratowania życia. O tym pamiętajmy i o tym mówmy. Serdecznie Państwu dziękuję za cały rok trudnej i ciężkiej pracy i za Państwa zaangażowanie. Wasza praca jest bardzo odpowiedzialna i ukierunkowana na pomoc drugiemu człowiekowi - powiedział wiceminister Tomasz Zdzikot.

Nie blokuj kolejki po życie

Tylko w 2016 roku w Centrach Powiadamiania Ratunkowego zarejestrowano łącznie 19 482 287 zgłoszeń przychodzących. Aż  9 084 595 (46,63% wszystkich) były zgłoszeniami fałszywymi. W 6 644 424 przypadkach (34,1% wszystkich) dzwoniący anulował połączenie w ciągu kilku pierwszych sekund. Średni czas oczekiwania dzwoniącego na odbiór zgłoszenia alarmowego wynosi około 9,5 sekundy

- To był trudny i ważny rok, w którym mieliśmy Światowe Dni Młodzieży. Sukces i bezpieczeństwo podczas tego wydarzenia to także Państwa zasługa. Jak odpowiedzialne zadanie spoczywa na Państwa barkach pokazują statystyki (…) Niestety cały czas utrzymuje się tendencja, którą chcielibyśmy zmienić - odnotowujemy bardzo dużą liczbę połączeń fałszywych i bezzasadnych. Numer 112 nie służy do zabawy - to numer który ratuje życie. Pamiętajmy o tym - mówił wiceszef MSWiA.

Centra Powiadamiania Ratunkowego

Obecnie w CPR w całej Polsce pracuje 1240 osób, to o 218 więcej niż w 2015 roku. Spotkanie było okazją do uhonorowania 34 operatorów numerów alarmowych. Odznaczenia wręczył Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA. W Polsce działa 17 centrów powiadamiania ratunkowego - w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, które było pierwszą tego rodzaju jednostką w Polsce obchodziło niedawno swoje 5-lecie.

Polacy doceniają pracę operatorów numeru 112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało badania sondażowe na temat numeru 112. Zdecydowana większość Polaków wie, kiedy należy dzwonić pod numer 112. 83% wskazuje, że w każdej sytuacji zagrażającej zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Numer 112 w największym stopniu kojarzony jest z wzywaniem pogotowia ratunkowego, czy to do omdlenia (70%), czy wypadku (70%) i byłby w tych sytuacjach wykorzystywany częściej niż 999 - bezpośredni numer do pogotowia. Pod numer 112 zdarzyło się dzwonić co trzeciemu (34%) Polakowi. Najczęściej chodziło o zgłoszenie jakiejś niebezpiecznej sytuacji (29%), wypadku drogowego (29%) lub nagłej utraty przytomności (20%). Prawie wszyscy (90%) badani, którzy dzwonili pod numer 112, byli zadowoleni z tego, jak operator obsłużył ich zlecenie. Trzy czwarte (73%) Polaków wie, że z numeru 112 mogą skorzystać w całej Unii Europejskiej.

Aplikacja do wysyłania zgłoszeń

Podczas spotkania wiceminister Tomasz Zdzikot ogłosił także konkurs na aplikację mobilną do wysyłania zgłoszeń alarmowych, w szczególności przez osoby głuche lub niedosłyszące.

Jak korzystać z numeru alarmowego 112?

Rozmawiając z operatorem pamiętaj:

  • Po wykonaniu bezpłatnego połączenia na numer alarmowy 112 cierpliwie czekaj na połączenie z operatorem;
  • Po zgłoszeniu się operatora bardzo krótko opisz zdarzenie, które chcesz zgłosić. Odpowiadaj na pytania operatora;
  • Podaj dokładny adres lub sposób dotarcia na miejsce zdarzenia, udziel dodatkowych informacji, o które poprosi Cię operator, podaj swoje dane tak, aby służby mogły się z Tobą skontaktować w wypadku zaistnienia jakichkolwiek niejasności;
  • Nie rozłączaj się do czasu wyraźnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez operatora numerów alarmowych.

Logo 112.Operatorzy na tle logo z numerem 112.Logo 112.Wiceminister, wojewoda oraz komendanci policji i straży na tle logo 112.Wiceminister wręcza wyróżnienia operatorom numerów alarmowych.Wiceminister wręcza wyróżnienia operatorom numerów alarmowych.Wiceminister wręcza wyróżnienia operatorom numerów alarmowych.Wiceminister wręcza wyróżnienia operatorom numerów alarmowych.Przemówienie wiceministra.Zaproszeni goście.Zbliżenie na kamerę. W tle wiceminister.Zaproszeni goście.Przemówienie wiceministra.Głos zabiera operator. W tle wiceminister, wojewoda oraz komendanci.Wspólne zdjęcie.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 11.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.02.2017 - 15:50