Wydarzenia bieżące

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

W Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w spotkaniu z przewodniczącymi i przedstawicielami stron z 16 Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Obecna na spotkaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła znaczenie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w budowaniu wzajemnego dialogu, zrozumienia i rozwiązywaniu pojawiających się w regionach problemów.

Wielkopolska otrzyma 35,4 milionów złotych dotacji na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Środki przyznane w ramach rządowego programu "Maluch+" trafią do samorządów oraz innych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. W uroczystości podpisania promes na dofinansowanie udział wzięła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się dzisiaj premiera unikatowej w skali kraju publikacji pod tytułem „Ofiary terroru i działań wojennych 1939-1945 w Poznaniu”. To pierwsza tego typu praca zawierająca wykaz osób, które poniosły śmierć w okresie niemieckiej okupacji na terenie Poznania. Patronat honorowy nad książką objął wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Jerzy Satanowski przemawia ze sceny.

Wybitny polski kompozytor, wokalista, dyrygent i reżyser teatralny Jerzy Satanowski otrzymał z rąk wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczyste wręczenie medalu nastąpiło na deskach sceny Teatru Nowego w Poznaniu, gdzie odbyła się również premiera spektaklu „Kanapka z człowiekiem” w reżyserii wyróżnionego twórcy.

Narada ministra mswia z wojewodami.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z ministrem Joachimem Brudzińskim oraz ministrem infrastruktury i zdrowia uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Strony