Wydarzenia bieżące

Wicewojewoda udziela wywiadu dla TVP Poznań.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła dziś w Marszewie w inauguracyjnym spotkaniu drugiej edycji projektu „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. - Chcemy przybliżyć rolnikom czym zajmują się instytucje, do której należy się udać po konkretną pomoc - mówiła wicewojewoda.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w gali "Leszczyńskiego becikowego", podczas której wicepremier Beata Szydło wraz z prezydentem Leszna wręczyła samorządowe świadczenia rodzinne dla dzieci, które niedawno urodziły się w Lesznie.

Widok ogólny na salę sesyjną, cztery osoby za stołem prezydialnym

Wielkopolscy policjanci w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonali podsumowania działań formacji w 2017 roku. Funkcjonariusze wskazywali na malejącą liczbę kradzieży, włamań i rozbojów oraz wzrastającą wykrywalność. W spotkaniu uczestniczył również wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Przemawia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Polski Fundusz Rozwoju podpisał dziś pierwsze umowy z samorządami w ramach Pakietu dla miast średnich. Państwowa spółka strategiczna wspiera jednostki samorządu terytorialnego w uzyskaniu kapitału na cele rozwojowe. Wśród gości konferencji znalazła się wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Dotychczasowy szef mswia z nowo powołanym ministrem.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w dzisiejszym spotkaniu wojewodów z nowym Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim. Za dwuletnią współpracę podziękował też dzisiaj wojewodom Mariusz Błaszczak.

Strony