Wydarzenia bieżące

Wojewoda w trakcie konferencji prasowej.

Dziś wojewoda Zbigniew Hoffmann poinformował o kolejnych środkach finansowych na infrastrukturę drogową w Wielkopolsce. Ponad 40 mln zł trafi do gmin i powiatów, które mogą starać się o dofinansowanie sięgające nawet 80 procent.

Od sześciu lat, pierwszego dnia wiosny, świętujemy Dzień Wrażliwości - Dzień Motyla, organizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu. Dziś hol urzędu zapełnił się wolontariuszami Hospicjum Palium, którzy malowali kolorowe motyle. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Narada wojewodów z premierem i ministrami.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim oraz ministrami uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Pod przewodnictwem wicewojewody Marleny Maląg odbyło się dziś pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Wicewojewoda podziękowała za przyjęcie zaproszenia do współpracy w radzie oraz wręczyła akty powołania. Radę tworzą: Waldemar Handke, Szymon Łukasiewcz, Maciej Musiał, Barbara Napieralska, Janusz Pałubicki, Andrzej Radke oraz Zenon Wechmann.

Uczniowie z przewodnikiem w miejscu tortur działaczy opozycji antykomunistycznej.

Zakład Karny w Rawiczu był miejscem, w którym odbyła się piąta „Lekcja Historii z Wojewodą Wielkopolskim”. Uczniowie szkół średnich zapoznali się z tragicznymi losami żołnierzy podziemia antykomunistycznego przetrzymywanych w okresie powojennym w rawickim więzieniu.

Strony