Wydarzenia bieżące

Moment podpisania umowy przez starostę ostrowskiego.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz władze powiatu ostrowskiego podpisali dziś umowę na dofinansowanie realizacji kolejnej inwestycji drogowej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Wojewodowie podczas spotkania w MSWiA.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu pod przewodnictwem ministra Joachima Brudzińskiego uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

W Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach koło Kostrzyna odbywa się dwudniowa narada poświęcona współpracy Urzędów Wojewódzkich z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie otworzył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, z udziałem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz zaproszonych gości, rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowo-techniczna "Nasze stulecie. Nauka dla obronności".

Strony