Nowy komendant Szkoły Policji w Pile

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystej zbiórce z okazji wprowadzenia nowo mianowanego Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej oraz komendantów i zastępców komendantów powiatowych policji z Wielkopolski. W uroczystości uczestniczyli też wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz komendant główny policji - nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Beata Różniak-Krzeszewska posiada bogate doświadczenie zawodowe. Służbę rozpoczęła w 1995 roku. Dotychczas była komendantem powiatowym policji w Złotowie oraz w Pile. Od lat angażuje się w działalność społeczną i charytatywną. Odznaczona między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Dotychczasowy komendant Szkoły Policji w Pile, insp. Roman Sobczak objął w styczniu stanowisko dyrektora Biura Kryminalnego KGP.

Szkoła Policji w Pile powstała w 1954 roku. Specjalizuje się w edukacji funkcjonariuszy służby kryminalnej. Kształci policjantów z całej Polski.

Uroczysta zbiórka.Zaproszeni goście.Przekazanie nominacji nowemu komendantowi.Zaproszeni goście.Zaproszeni goście.

Foto: Joanna Szczechowska

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 19.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 20.04.2017 - 13:20