Odwiedziny majora Włodzimierza Bystrzyckiego

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann gościł dziś majora Włodzimierza Bystrzyckiego pseudonim „Dzielny”. Majorowi towarzyszyła młodzież szkolna.

Podczas spotkania major opowiadał o niedawnej podróży na Podhale, z którego pochodzi. „Dzielny” wizytę w rodzinnych stronach złożył wraz z uczniami ze szkoły we Wronczynie. Podczas opowieści major Bystrzycki zaprezentował także fotografie dokumentujące wyjazd. Na zakończenie spotkania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim towarzyszący majorowi Bystrzyckiemu opiekunowie oraz młodzież zwiedzili nową siedzibę Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Major Włodzimierz Bystrzycki ma 92 lata. W czasie II wojny światowej walczył w oddziałach partyzanckich. Następnie przyłączył się do podziemia niepodległościowego i przez lata zmagał się z represjami komunistycznych władz.

Major Bystrzycki pokazuje zdjęcia wojewodzie.Obecna na spotkaniu młodzież.Zdjęcie wojewody z majorem i uczniami przy wspólnym stole.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 06.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 06.12.2017 - 12:00