Otwarcie obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wspólnie z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzejem Derą, generalnym dyrektorem dróg krajowych i autostrad Krzysztofem Kondraciukiem oraz przedstawicielami samorządu uczestniczyła w oddaniu do ruchu kolejnego odcinka obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, w zakresie jezdni głównych w ciągu drogi ekspresowej S11.

Wicewojewoda podczas uroczystości podkreśliła między innymi, że pod względem długości autostrad i dróg szybkiego ruchu jesteśmy na 6. miejscu w Unii Europejskiej. - Dla mieszkańców Wielkopolski każda nowa lub zmodernizowana droga to nie tylko lepszy dojazd. To większy komfort życia, wynikający z ograniczenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Jak pokazują dane - to także większe bezpieczeństwo dla kierowców, pieszych i rowerzystów - dodała wicewojewoda.

Oddany dziś do użytku odcinek to ponad 13 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S11, która pozwala na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta Ostrowa. W przyszłości będzie stanowił fragment drogi ekspresowej S11, łączącej Śląsk z wybrzeżem Bałtyku; drogi, której przebieg ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego nie tylko województwa wielkopolskiego, ale całej zachodniej Polski.

Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego to jedna z dziewięciu dużych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Wielkopolsce przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale środków Unii Europejskiej. Budowa rozpoczęła się pod koniec 2014 roku. Koszt robót wynikający z przetargu to prawie 285 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 174 mln zł.

Nowa trasa ekspresowa jest doskonale skomunikowana z innymi, kluczowymi dla miasta drogami poprzez węzły Ostrów Wielkopolski Wschód i Ostrów Wielkopolski Południe. Komunikację lokalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem 15 obiektów inżynierskich. Powstały między innymi urządzenia związane z ochroną środowiska, a także urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego i sprawne odwodnienie jezdni. W ramach projektu zmodernizowano 1,4-kilometrowy fragment drogi krajowej nr 25, stanowiący wyjazd ul. Kaliską w stronę Kalisza, a dalszy odcinek drogi krajowej nr 25, poprzez Kalisz aż do Konina, jest obecnie projektowany, a jego gruntowna przebudowa nastąpi jeszcze w tej perspektywie finansowej - to jest do roku 2023.

Foto: GDDKiA

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 12.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 13.07.2017 - 10:25