Wydarzenia bieżące

Wiceminister Marczuk zabiera głos podczas spotkania z mediami.

Kompleksowe rozwiązania zmierzające do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów były przedmiotem rozmów w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Słupcy. Konsultacje z przedstawicielami instytucji i organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych odbyły się z udziałem wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosza Marczuka oraz wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg.

Wojewoda wręcza akt powołania do prac w zespole do spraw rolnictwa.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z wicewojewodą Marleną Maląg wręczył powołania dla członków nowo powstałego zespołu doradczego do spraw rolnictwa. Zadaniem zespołu będzie ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wojewoda przewodniczy spotkaniu zespołu.

Zakończyło się ostatnie spotkanie zespołu wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna powołanego w celu wdrożenia działań poprawiających bezpieczeństwo na stadionie miejskim. Udział w nim wzięli, obok wojewody, przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej i klubu KKS Lech Poznań. Podczas spotkania uczestnicy zespołu omówili kwestię wypracowanych zaleceń naprawczych.

Strony