Wydarzenia bieżące

Wojewoda razem z wicewojewodą na konferencji prasowej.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z wicewojewodą Marleną Maląg podsumowali dziś dwa lata działalności rządu Beaty Szydło. - To były dobre dwa lata dla Polski i Wielkopolski - podkreślał Zbigniew Hoffmann.

Głos zabiera wicewojewoda.

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się drugie spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego. Gościem wydarzenia była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Logo 2 lata rządu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w konferencji prasowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poświęconej osiągnięciom rządu Beaty Szydło. Podsumowania dotychczasowej pracy resortu dokonał minister Mariusz Błaszczak.

Wicewojewoda i wiceminister Żuchowski siedzą za stołem, podczas spotkania.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski wraz z wicewojewodą wielkopolskim Marleną Maląg wziął udział w konferencji poświęconej Krajowemu Zasobowi Nieruchomości i innym inicjatywom legislacyjnym resortu. Jednym z głównych tematów spotkania była realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus. Otwierając konferencję wicewojewoda zwróciła uwagę na znaczenie współpracy samorządów i strony rządowej w tworzeniu dostępnych mieszkań. - Gminy mogą wskazywać nieruchomości gminne, na których można realizować inwestycje. W Wielkopolsce zgłosiło je do tej pory 25 samorządów.

Otwarcie drogi w Cekowie w powiecie kaliskim.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg odwiedziła dziś Kalisz. Spotkała się między innymi z dyrektorami domów pomocy społecznej oraz wzięła udział w konferencji „Zderzenie rzeczywistości w Domach Pomocy Społecznej z obowiązującymi przepisami prawa”. Na zakończenie wizyty wicewojewoda uczestniczyła w otwarciu drogi w Cekowie w powiecie kaliskim, która przebudowana została w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Strony