Wydarzenia bieżące

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się dziś konferencja podsumowująca dwa lata funkcjonowania rządowego programu wspierającego rodziny. W spotkaniu z minister Elżbietą Rafalską oraz przedstawicielami rządu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

W siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Pamięci upamiętniającej 51 lekarzy weterynarii z Wielkopolski zamordowanych i poległych w latach II wojny światowej.

Wojewoda w trakcie konferencji prasowej.

Dziś wojewoda Zbigniew Hoffmann poinformował o kolejnych środkach finansowych na infrastrukturę drogową w Wielkopolsce. Ponad 40 mln zł trafi do gmin i powiatów, które mogą starać się o dofinansowanie sięgające nawet 80 procent.

Przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, samorządowców oraz strony rządowej wzięli udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził przewodniczący WRDS III kadencji, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas posiedzenia rada wydała opinię w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok.

Od sześciu lat, pierwszego dnia wiosny, świętujemy Dzień Wrażliwości - Dzień Motyla, organizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu. Dziś hol urzędu zapełnił się wolontariuszami Hospicjum Palium, którzy malowali kolorowe motyle. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Strony