PLK zwiększą bezpieczeństwo i poprawią komunikację w Kobylnicy

Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie zapewni większe bezpieczeństwo i płynny ruch drogowy w podpoznańskiej Kobylnicy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś umowę o współpracy z Powiatem Poznańskim przy budowie nowego wiaduktu kolejowego. Gościem uroczystości zawiązania współpracy była wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Prace za około 37 mln zł z wykorzystaniem środków POIiŚ realizowane są w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III". Inwestycja planowana jest do 2022 roku. Nowy obiekt powstanie w okolicy skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Krótką w Kobylnicy. Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpi przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Swarzędzkiej. Dla pociągów będzie wiadukt kolejowy, dla samochodów około 70 m tunel pod torami z dwoma pasami ruchu, po jednym w każdą stronę. Mieszkańcy zyskają chodnik i ścieżkę rowerową. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo i w znaczny sposób poprawi system komunikacji w gminie i aglomeracji poznańskiej.

- Dzięki pracom Polskich Linii Kolejowych sieć kolejowa w całej Polsce systematycznie zmienia się na lepsze. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w Kobylnicy, na ważnej linii kolejowej, da pozytywne efekty, które odczują wszyscy. Nowy obiekt nie tylko istotnie poprawi bezpieczeństwo, ale ułatwi też przejazd kierowcom w mocno zakorkowanej teraz gminie. Dlatego cieszę się z dobrej współpracy z samorządem i kolejnej wspólnej inwestycji realizowanej w Wielkopolsce - powiedział członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. realizacji inwestycji Arnold Bresch. 

Zgodnie z podpisaną dziś umową, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizują inwestycję we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Zarządca sieci kolejowej przeznaczy na budowę wiaduktu kolejowego i likwidację przejazdu około 16,8 mln zł przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą część inwestycji (około 18 mln zł), w tym koszty budowy drogi pod wiaduktem i dróg dojazdowych, sfinansuje Powiat Poznański. Zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest na grudzień 2022 roku.

- Bezkolizyjny przejazd przez tory kolejowe w Kobylnicy jest kluczowy dla poprawy komunikacji w tej części aglomeracji poznańskiej. Poza tunelem, w okolicy ul. Dworcowej powstanie też rondo, dzięki któremu znacząco poprawi się przepustowość okolicznych dróg. Cieszę się, że wspólne zaangażowanie dwóch instytucji, starostwa i PLK, pomoże rozwiązać problem, z którym mieszkańcy zmagali się od lat, a nowy układ komunikacyjny będzie dobrym impulsem do dalszego rozwoju gminy - powiedział Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Słowa uznania dla współpracy przy realizacji tej inwestycji wyraziła także wicewojewoda Aneta Niestrawska. - Obserwując powiat poznański, wyraźnie widzę, że ta współpraca z instytucjami rządowymi, państwowymi, przebiega niemal wzorcowo - podsumowała.

Inwestycja będzie prowadzona etapami. Umożliwi to przejazd pociągów po jednym torze w okolicy stacji Kobylnica i zapewni kierowcom możliwość przejazdu ul. Swarzędzką po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w trakcie prowadzonych prac.

fot. powiat.poznan.pl

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 10.02.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.02.2020 - 15:05