Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu windy do DPS w Kole

W siedzibie starostwa powiatowego w Kole, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wraz ze starostą kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem podpisali umowę na dofinansowanie zakupu windy do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Kole. W uroczystości udział wzięli również posłowie na Sejm - Witold Czarnecki, Ryszard Bartosik i Leszek Galemba.

Dom Pomocy Społecznej prowadzą Siostry Orionistki. Przeznaczony jest dla osób starszych. Jest to placówka stacjonarna. Personel liczy 43 osoby zakonne i świeckie. Wśród pracowników powołany został Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy, którego głównym zadaniem jest praca na rzecz dobra mieszkańca i pomoc w jego integracji ze środowiskiem Domu.

Winda, która znacząco usprawni obsługę pensjonariuszy, będzie w pełni przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu, dofinansowanego w 80 proc. z budżetu państwa, wyniesie 235 tys. zł.

Moment podpisania umowy.Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości po podpisaniu umowy.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 09.08.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.08.2018 - 09:00