Podziękowania dla policjantów

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska wzięła dziś udział w pożegnalnym spotkaniu z udziałem policjantów przechodzących na emeryturę, które odbyło się w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Odchodzących funkcjonariuszy żegnali przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji, komendanci i naczelnicy jednostek policyjnych z regionu oraz przedstawiciele związków zawodowych.

- Z okazji zakończenia służby w Policji i podjęcia decyzji o przejściu na jakże zasłużoną emeryturę, w imieniu wojewody wielkopolskiego oraz swoim własnym pragnę złożyć państwu wyrazy uznania i podziękowania za wasz trud, poświecenie i zaangażowanie z jakim wypełnialiście swoje obowiązki - powiedziała w swoim wystąpieniu wicewojewoda, życząc również dobrego czasu na emeryturze spędzonego na realizacji własnych pasji i zainteresowań.

fot. KWP Poznań

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 14.02.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 17.02.2020 - 12:05