Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie działań podejmowanych w trakcie zwalczania HPAI na obszarze województwa oraz sprawy dotyczące tworzenia nowego planu zarządzania kryzysowego.

- Bez współpracy i koordynacji służb trudno byłoby poradzić sobie z tym problemem. Dziękuję za zaangażowanie i wysiłek, który pozwolił sprawnie przeciwdziałać skutkom występowania ptasiej grypy - powiedział wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Skala problemu była znaczna. Wielkopolska była drugim po województwie lubuskim regionem częstego występowania ognisk wirusa. Z informacji wojewódzkiego lekarza weterynarii Andrzeja Żarneckiego wynika, że w województwie wielkopolskim ujawniono 14 ognisk w powiatach: ostrzeszowskim, ostrowskim, poznańskim, nowotomyskim. Zachorowania dotyczyły wyłącznie ferm komercyjnych. Nie stwierdzono występowania wirusa w hodowlach przyzagrodowych. Służby weterynaryjne potwierdziły też 6 przypadków występowania wirusa HPAI u dzikiego ptactwa (Poznań, Gniezno, Środa Wlkp., Manieczki, Wągrowiec, Pobiedziska).

Zdaniem inspekcji weterynaryjnej, jedną z głównych przyczyn zachorowań była skażona słoma używana jako ściółka w gospodarstwach. Innym powodem występowania wirusa mogło być jego zawleczenie przez ludzi.

Z przedstawionych podczas posiedzenia działań wyciągnięto wnioski, które pozwolą na udoskonalenie procedur zarządzania kryzysowego.

Wojewoda w trakcie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania KryzysowegoCzłonek Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zabiera głos

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.05.2017 - 08:25