Składanie nowych wniosków w programie "Rodzina 500 plus"

Podczas konferencji prasowej wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg zaapelowała do rodziców o składanie wniosków o świadczenie 500+ jeszcze w sierpniu. - W trakcie ostatnich 10 dni w Wielkopolsce wpłynęło już ponad 50 tysięcy wniosków. Szybsze ich złożenie nie tylko pozwoli na uniknięcie wzmożonego ruchu w urzędach pod koniec wakacji, ale też zapewni płynność wypłaty świadczenia - mówiła wicewojewoda. 

Od początku miesiąca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze, rodzinne i alimentacyjne na nowy okres świadczeniowy. Wniosek o świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu, jak i te, które już otrzymują wsparcie. Z szacunkowych danych Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że do tej pory wnioski złożyło ok. 20% rodzin uczestniczących w programie. Najwięcej wpłynęło ich w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim oraz w Poznaniu i Pile. 43% z wypełnionych dokumentów zostało przesłanych drogą elektroniczną. Wnioski należy składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania: osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej,, poprzez portal Empatia, za pomocą Profilu Zaufanego, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Jedną z form informowania o zmianach w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, które mają wpływ na sposób wnioskowania o świadczenie wychowawcze, jest funkcjonująca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim infolinia "Rodzina 500 plus". Z numeru (61) 854 12 49 korzystają zarówno rodzice, jak i pracownicy instytucji realizujących świadczenia. Największym zainteresowaniem cieszą się tematy dotyczące obowiązku alimentacyjnego oraz ustalania dochodu w rodzinie.

Listę podmiotów realizujących w Wielkopolsce zadania z zakresu świadczeń można znaleźć na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w zakładce „500+”.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 11.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.08.2017 - 13:43