Wydarzenia bieżące

Uroczyste podpisanie umów w ramach programu Senior+.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej, podpisane zostały umowy z samorządami, które otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego programu „Senior+”. W wydarzeniu, obok wicepremier Beaty Szydło, wiceminister Elżbiety Bojanowskiej, uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wicewojewoda oraz przedstawiciel samorządu podpisuje umowę.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz samorządowcy z ponad dwudziestu wielkopolskich gmin podpisali dziś umowy na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wojewoda uczestniczy w konwencie.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył dziś w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Podczas spotkania omówione zostały między innymi kwestie występowania i likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu przedstawicieli wielkopolskich gmin z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy przybliżyli reprezentantom samorządów programy rządowe z zakresu polityki społecznej.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył dziś akty powołania członkom Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. Rada będzie pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z integracją środowisk kombatanckich.

Strony