Spotkanie wojewody w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w spotkaniu dotyczącym sytuacji osób poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach.

W spotkaniu z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem i wiceministrem Tomaszem Żuchowskim uczestniczyli wojewodowie i starostowie z terenów objętych skutkami nawałnic oraz szefowie firm i stowarzyszeń zrzeszających producentów, którzy zgłosili chęć wsparcia poszkodowanych swoimi wyrobami budowlanymi.

Deklaracje pomocy złożono w odpowiedzi na apel ministra Andrzeja Adamczyka. Minister zwrócił się z prośbą o pomoc poszkodowanym w odbudowie ich domostw możliwie najniższym kosztem, wskazując na możliwość stworzenia specjalnej oferty cenowej adresowanej do mieszkańców zniszczonych terenów lub nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych.

Apel spotkał się z pozytywnym odzewem, wielu przedsiębiorców zadeklarowało chęć nieodpłatnego przekazania wyrobów budowlanych poszkodowanym. Informacje dotyczące zakresu niezbędnej pomocy zebrali wojewodowie. Na spotkaniu w ministerstwie omówiono i ustalono zasady skutecznego rozdysponowania wyrobów budowlanych, tak aby trafiły one do najbardziej potrzebujących.

Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski podziękowali wszystkim za zaangażowanie i aktywny udział w likwidacji skutków żywiołu.

Źródło: MIB

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 11.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.09.2017 - 22:12