Spotkanie z Wojewódzką Radą Konsultacyjną

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wojewódzkie rady konsultacyjne pracować będą przy urzędach wojewódzkich. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z członkami poprzedniej rady, aby omówić zasady współpracy.

Zadaniem nowej rady konsultacyjnej będzie w szczególności zapewnienie integracji środowisk kombatanckich i koordynacja ich działań. Członkowie rad, w liczbie od 5 do 9 osób, będą powoływani przez wojewodę w porozumieniu z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Do zadań wojewody będzie należeć również zapewnienie radzie obsługi techniczno-administracyjnej.

Podczas spotkania wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann powołał Andrzeja Radke na pełnomocnika do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 12.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 13.09.2017 - 07:55