Szpitale powiatowe omawiają zmiany w systemie służby zdrowia

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych. Tematem przewodnim było omówienie nowej organizacji systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Członkowie posiedzenia przedstawili aktualny stan prawny i konsekwencje podpisanej przez prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa wprowadza tzw. „sieć szpitali”. Celem przyjętych zmian ma być zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania realizowanych świadczeń. Ponadto, nowe rozwiązania mają ułatwić dostęp pacjentów do świadczeń specjalistycznych. Jednostki istotne w kontekście zabezpieczenia dostępu do świadczeń uzyskają stabilność i ciągłość finansowania.

Wśród zaproszonych gości znalazł się także podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza, który przedstawił założenia nowelizacji ustawy. Minister wskazywał, że wprowadzany system Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej obejmuje lecznictwo szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną realizowaną w przychodniach przyszpitalnych, w części rehabilitację leczniczą, programy lekowe oraz chemioterapię, jak również świadczenia wysokospecjalistyczne oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Uczestnikami spotkania byli również pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna, członkowie Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych oraz członkowie zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 20.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 20.04.2017 - 14:35