Uroczystość wpisania nowych obiektów na listę Pomników Historii

Wielkopolska Rydzyna wraz z otoczeniem urbanistycznym została dziś wpisana na listę pomników historii. Uroczystego wręczenia rozporządzenia uznającego dziesięć nowych obiektów zabytkowych dokonał prezydent Andrzej Duda. Gościem gali zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

- Każdy z tych obiektów jest elementem bezcennym, każdy z tych obiektów niesie w sobie wielką historię, każdy jest bezcenną perłą i myśli technicznej i architektury, dziełem inżynierskim, a także przejawem twórczości artystycznej, bo w każdym z tych obiektów jest artyzm - powiedział podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda, dziękując jednocześnie instytucjom zaangażowanym w proces wpisania obiektów na listę.

Rezydencja rydzyńska powiązana z otoczeniem urbanistycznym jest cennym i czytelnym do dziś przykładem kompozycji wiążącej przestrzennie kilka sprzężonych osiowo elementów ukształtowanych w XVII i XVIII wieku. Odznacza się wyjątkowymi wartościami historycznymi, urbanistyczno-architektonicznymi i naukowymi. Usytuowana jest w północno-wschodniej części Rydzyny. W jej skład wchodzą: zamek, rozległy park, monumentalne oficyny i budynki gospodarcze oraz założenie ogrodowe z budynkiem strzelnicy.

Na opublikowanej dziś liście znalazły się także: radiostacja w Gliwicach, Kościół Pokoju w Jaworze oraz w Świdnicy, Kościół Najświętszej Maryi Panny w Klępsku, most wiszący w Ozimku, Katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy, Klasztor benedyktynów na Świętym Krzyżu, Opactwo w Tyńcu oraz Opactwo cystersów w Wąchocku.

Wpisanie na listę Pomników Historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków w Polsce, która znalazła się w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Status Pomnika Historii przyznawany jest rozporządzeniem Prezydenta RP. Dotychczas wpisanych zostało 60 zabytkowych obiektów na listę Pomników Historii.

Zgodnie z opracowanymi wytycznymi mogą go uzyskać obiekty lub zespoły obiektów zabytkowych, które posiadają szczególną wartość historyczną, naukową, artystyczną, utrwaloną w powszechnej świadomości i o dużym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim.Zbliżenie na prezydenta RP.Wystąpienie prezydenta RP.Wspólne zdjęcie prezydenta oraz wojewody z wyróżnionymi.

Foto: Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 15.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.03.2017 - 08:25