Wydarzenia bieżące

Prezes Julia Przyłębska z moderatorem spotkania

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w spotkaniu z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Zachodni w Poznaniu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie ze starostą szamotulskim Józefem Kwaśniewiczem podpisali umowę w sprawie przekazania dotacji celowej na zakup aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Gośćmi uroczystego podpisania dokumentów byli: poseł Marta Kubiak, wicestarosta szamotulski Beata Hanyżak i dyrektor szpitala Remigiusz Pawelczak.

Kolejnych 16 samorządów  gminnych i powiatowych z Wielkopolski otrzymało dziś dotacje wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna w ramach Programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Od mszy świętej w kościele ojców Franciszkanów rozpoczęły się obchody upamiętniające 79. Rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W uroczystościach, których organizatorem był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, udział wzięli przedstawiciele środowisk kombatanckich, harcerze, delegacje oraz mieszkańcy Poznania.

Wicewojewoda pozuje do zdjęcia z grupą rekonstruktorów.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolski wraz z Artylerią Bracką i Zjednoczonymi Kurkowymi Bractwami Strzeleckimi RP uczciły stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i wybuchu powstania wielkopolskiego. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Strony