Wydarzenia bieżące

Uczestnicy zjazdu na widowni.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann towarzyszył prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas wizyty w Gnieźnie na XI Zjeździe Gnieźnieńskim. Tegoroczne wydarzenie odbywało się pod hasłem „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”.

Wojewod wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na budowę  obwodnicy Wronek. Zbigniew Hoffmann wydał decyzję na rzecz Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Powstanie pięciokilometrowa obwodnica wraz z mostem i wiaduktem.

Widok z tyłu na publiczność i stół prezydialny

Z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg odbyła się uroczystość podpisania umów na darmowy internet dla 63 szkół województwa wielkopolskiego w ramach projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.

Wicewojewoda z pozostałymi gośćmi podczas przecięcia wstęgi.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystym otwarciu przedszkola oraz żłobka w Bralinie. Realizacja inwestycji była możliwa między innymi dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Maluch plus.

Wicewojewoda z dziećmi i dyrekcją pozują do zdjęcia.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w otwarciu sali sportowej w Trębaczowie (gmina Perzów). Na realizację zadania samorząd otrzymał dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego.

Strony