Wydarzenia bieżące

Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie kontynuuje działalność Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, utworzonego w 1948 roku. Z tej okazji na terenie jednostki odbył się piknik integracyjny "Z Kulturą Razem", w którym udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał z władzami powiatu tureckiego umowę na dofinansowanie modernizacji oddziału chorób wewnętrznych szpitala w Turku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn – Kownaty otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Dziś w tej sprawie wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał z władzami powiatu konińskiego umowę o dofinansowanie.

Moment podpisania umowy przez starostę ostrowskiego.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz władze powiatu ostrowskiego podpisali dziś umowę na dofinansowanie realizacji kolejnej inwestycji drogowej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Wojewodowie podczas spotkania w MSWiA.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu pod przewodnictwem ministra Joachima Brudzińskiego uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Strony