Forum Innowacyjnej Energetyki #EnergInn1.0

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z Enea Operator zaprasza do udziału w Forum Innowacyjnej Energetyki #EnergInn1.0, które odbędzie się w Poznaniu, w ramach Targów Expopower 2018 (www.expopower.pl), w dniach 23-24 kwietnia 2018 r.

Pierwszego dnia Forum (23 kwietnia 2018 r.) motywem przewodnim wydarzenia będą: innowacje, B+R, rozwiązania smart i przyszłość energetyki w Polsce. Istotnym elementem Forum będzie prezentacja wybranych startupów energetycznych, rozwijanych w ramach programów badawczo-rozwojowych ENEA Innovation, Industry Lab czy PGE Ventures. Forum i całe Targi Expopower otworzy Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii. Udział w roli prelegentów potwierdzili m.in. Piotr Woźny Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Artur Michalski zastępca Prezesa NFOŚiGW, Jolanta Ratajczak Prezes WFOŚiGW czy Anna Żyła Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska. Wśród prelegentów zaprezentuje się m.in. Solaris Bus & Coach S.A, firma Versatilex produkująca przystanki i ławki solarne czy firma Scanway, która zaprezentuje kosmiczną wiertarkę.

Drugi dzień Forum (24 kwietnia 2018 r.) poświęcony będzie w całości elektromobilności w kontekście nowej ustawy i wynikających z niej korzyści, a także obowiązków dla podmiotów publicznych. Realizacja polityki elektromobilności wymaga zintegrowania działalności wielu podmiotów. W rezultacie w ustawie określono szereg rozwiązań, których stosowanie wymaga współdziałania organów administracji centralnej, administracji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw energetycznych, a także podmiotów prywatnych. Forma spotkania – konferencji naukowej - oparta będzie na dyskusjach służących wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki, administracji publicznej i przedsiębiorstw.

Adresatem Forum, obok samorządów (wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów) i przedsiębiorców, będą uczelnie wyższe (zespoły naukowe, doktoranci). W ramach Forum powołano Radę Naukową, złożoną z wybitnych fachowców z dziedziny energetyki.

Forum swoim patronatem objęło Ministerstwo Energii, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NCBR oraz PTPiREE.

Szczegółowy program Forum oraz formularz rejestracyjny na stronie targów Expopower www.expopower.pl

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 10.04.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.04.2018 - 09:05