Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – konferencja regionalna w Poznaniu

Caritas Polska w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące szczegółów programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, które w województwie wielkopolskim odbędą się 3 października 2017 r.  Konsultacje są realizowane podczas dwóch ogólnopolskich i szesnastu regionalnych konferencji połączonych z warsztatami, podczas których odbędzie się społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie programu „Za życiem”. W ramach konsultacji zostaną przeprowadzone również 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych.

Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością jak też do wszystkich osób z jakichkolwiek powodów zainteresowanych powyższymi problemami.

Aby wziąć udział w konferencji i konsultacjach wystarczy zarejestrować się na stronie http://zazyciem.mrpips.gov.pl/konsultacje-projektu

Autor: Gabriela Zülsdorff
Data utworzenia: 14.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 14.09.2017 - 13:27