Newsletter 6/2017

Przełom czerwca i lipca br. to doskonała okazja do tego, by powrócić do jednej z najważniejszych kwestii polityki społecznej w perspektywie nawet całych dziesięcioleci – do zagadnień związanych z polityką senioralną. W dniach 26 - 29 czerwca br. 25 przedstawicieli samorządów wielkopolskich podpisało umowy w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. W ramach tego programu jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie utworzenia lub wyposażenia Dziennego Domu „Senior+” lub Klubu „Senior+”, a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek, utworzonych w latach poprzednich. Trzeba przypomnieć, że Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+.  

W 2017 roku na realizację Programu „Senior+” Rząd przeznaczył środki finansowe w wysokości 30 000 000 zł. Najwięcej nowych placówek powstanie w województwie wielkopolskim (13), mazowieckim (13) oraz małopolskim (11). Najwięcej już istniejących placówek zostanie dofinansowanych w województwach: śląskim (17),  mazowieckim (13) i wielkopolskim (12). Jak wynika z powyższych informacji Wielkopolska jest liderem w pozyskiwaniu środków na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej. Na terenie Województwa Wielkopolskiego utworzono i wyposażono w 2017 r. łącznie 13 Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+ . Dofinansowanie na ten cel wyniosło 1.820.730,08 zł. Z kolei dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania 12 Dziennych Domów Senior+ wyniosło 847.139,38 zł. Realizując program samorządy przygotowują placówki, które wspierają seniorów pod względem społecznym, kulturalnym, ale również zdrowotnym.

Jest kwestią powszechnie znaną, że Polacy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów europejskich, żyją coraz dłużej. Niezwykle istotne jest to, aby wraz z długością życia, w parze szła również jego jakość. Głównym celem działań w ramach polityki społecznej wobec osób starszych jest nie tylko utrzymywanie odpowiedniego poziomu życia, ale wręcz systematyczne podnoszenie jakości życia seniorów, dzięki czemu będą mogli oni jak najdłużej pozostać samodzielni i aktywni.

Osiągnięciu tych właśnie celów służyć ma również współpraca organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji, które zajmują się realizacją zadań kształtujących warunki sprzyjające godnemu starzeniu się.

Około 185 gmin w województwie wielkopolskim podejmuje działania, w ramach własnych możliwości, aby utworzyć właściwy system oparcia dla osób starszych. W każdej niemalże gminie, w strategii rozwiązywania problemów społecznych uwzględnione są priorytety związane z polityka senioralną lub realizowane są specjalnie opracowane programy dedykowane wyłącznie seniorom oraz propagujące integrację międzypokoleniową. Na terenie województwa wielkopolskiego polityka senioralna jest realizowana na wysokim poziomie. Nie zwalnia to, ale wręcz dodatkowo mobilizuje, do wzbogacania wachlarza działań prosenioralnych. Zachęcając Państwa do tego aby w dalszym ciągu wzbogacać ofertę skierowaną do seniorów, jednocześnie kontynuując cykl rekomendacji z zakresu polityki prorodzinnej, chciałabym zaprezentować Państwu jedno z narzędzi polityki senioralnej, które mogą Państwo wprowadzić również na terenie swoich gmin.

Mam na myśli Gminną Kartę Seniora. W trosce o dobrobyt seniorów mieszkających na terenie swojej gminy m.in. gmina Oborniki, Uchwałą Rady Miejskiej NR XX/302/16 z 24 lutego 2016 r. wprowadziła program Obornickiej Karty Seniora. Program ten cieszy się wśród obornickich seniorów bardzo dużą popularnością a posiadacze takich kart mogą korzystać z wielu zniżek oferowanych przez partnerów programu. Od początku 2017 r. seniorzy posiadający Obornicką Kartę Seniora mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Zasady programu zbliżone są do zasad powstałego wcześniej programu Rodzina 3+, dedykowanego dużym rodzinom z terenu gminy Oborniki. Obornicka Karta Seniora jest kartą imienną, wydawaną bezpłatnie i bezterminowo. Podobne rozwiązanie zastosowała gmina miejska Ostrów Wielkopolski, gdzie 25 marca 2015 r. podczas sesji Rady Miejskiej przyjęta została uchwała wprowadzająca program „Ostrowska Karta Seniora” skierowany do mieszkańców powyżej 60. roku życia. Posiadacze Ostrowskiej Karty Seniora mogą korzystać z ulg, zniżek i promocji, takich jak np. tańsze bilety do kina czy na imprezy organizowane przez Ostrowskie Centrum Kultury, które przygotowywane są dla nich zarówno przez instytucje miejskie, jak również przez przedsiębiorstwa będę partnerami programu. Gminne Karty Seniora funkcjonują również m.in. w gminie Kościelec czy w gminie miejskiej Kole.

Poddaję Państwu pod rozwagę wprowadzenie takiego rozwiązania w Państwa gminie i jednocześnie zachęcam do jeszcze większego wysiłku w działaniach mających poprawiać jakość życia mieszkańców Państwa gmin oraz do dzielenia się informacjami co do działań podjętych u Państwa, które mogłyby służyć za inspirację dla innych samorządów terytorialnych.

Autor: Marlena Maląg
Data utworzenia: 01.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.07.2017 - 08:29