Pierwsze w tym roku spotkanie członków Rady Rodziny

W środę, 7 lutego br., odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Rady Rodziny działającej przy Wojewodzie Wielkopolskim. Rada Rodziny omawiała zaplanowane na najbliższy rok inicjatywy z zakresu polityki prorodzinnej. Podczas spotkania zatwierdzony został również ostateczny kształt regulaminu I edycji konkursu o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „RODZINA – SPOŁECZEŃSTWO – PRZYSZŁOŚĆ”. Poruszone zostały również kwestie organizacji konferencji naukowych, a także konkursów adresowanych do najmłodszych mieszkańców Wielkopolski, m.in. II edycji konkursu na bożonarodzeniową kartkę świąteczną. Omówione zostały również propozycje inicjatyw prorodzinnych sprzyjających  tworzeniu dobrego klimatu wokół rodziny. Ważnym punktem obrad było ustalenie szczegółów dotyczących ogłoszenia III edycji konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”.

Od lewej: Krystyna Sikora, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Karolina PiotrowskaOd lewej: Krystyna Sikora, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Karolina Piotrowska, Czesław Szymoniak, dr Krzysztof Szwarc, Zbigniew Surdukowski, prof. Michał Michalski, prof. Jan ParadyszOd lewej: dr Krzysztof Szwarc, Zbigniew Surdukowski, prof. Michał Michalski, prof. Jan ParadyszOd lewej Czesław Szymoniak, dr Krzysztof Szwarc, Zbigniew Surdukowski, prof. Michał Michalski

Autor: Karolina Piotrowska
Data utworzenia: 12.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.02.2018 - 13:53